Новини и събития
30/01/2024
Корпоративни новини

Кофас се присъединява към Net-Zero Asset Owner Alliance

Кофас се присъединява към Net-Zero Asset Owner Alliance

Кофас засилва своя ангажимент към околната среда, като се присъединява към Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) и подписва Принципите за отговорно инвестиране (PRI) в съответствие с Парижките споразумения, насочени към ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C до края на века.

Стартирала през септември 2019 г. под егидата на ООН, NZAOA е група от международни институционални инвеститори, поели ангажимент да преместят своите инвестиционни портфейли към въглеродна неутралност до 2050 г. PRI е глобална инициатива, стартирана също от ООН, насърчаваща компаниите да приемат екологични проблеми в техните инвестиционни практики.

С присъединяването си към Алианса, Кофас се ангажира с:

  • Активно управлява своето инвестиционно портфолио, като ангажира 20-те основни участници в емисиите, за да намалят техния въглероден отпечатък;
  • Да намали въглеродния отпечатък на своя инвестиционен портфейл с 30% до 2025 г. и с поне 40% до 2030 г. (в сравнение с 2020 г.)1
  • Демонстрира напредък във финансирането на енергийния преход към Алианса.

Тези ангажименти бележат нова стъпка в стратегията за опазване на околната среда на Кофас, която вече преразгледа политиката си за поемане на кредитни застраховки, за да изключи всички нови полици, покриващи дейности, свързани с нефт и газ. Тези изключения са в допълнение към тези за дейности, свързани с въглища, които вече са в сила от много години.

Кофас също така продължава да подкрепя дългосрочни ESG проекти чрез своите застрахователни решения за единичен риск.

„Присъединявайки се към Net-Zero Asset Owner Alliance, ние засилваме нашия ангажимент за подкрепа на енергийния преход и постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. чрез междинна цел за декарбонизация за нашия инвестиционен портфейл, определена на -30% до 2025 г.“, коментира Карол Литън, генерален секретар на Кофас.

 

1 Ангажиментът се отнася до инвестиционния портфейл (обхвати 1 и 2, обхват: акции и корпоративни облигации).

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English