Новини и събития
01/03/2013
Новини за продукти

Кофас пуска на пазара ТопЛайнер – допълнително застрахователно покритие

От днес Кофас България пуска на пазара допълнително покритие по кредитното застраховане, в рамките на стандартния договор “Globalliance”. Това ще е валидно за случаите, ако първоначалната гаранция е по-малка от исканата или отказана.

 

ТопЛайнер предлага гъвкаво, прозрачно и бързо решение за покритие на рисковете при купувача, в рамките на основния договор. Отделно от традиционното застраховане и въз основа на адаптираната към риска цена, концепцията на Топлайнер позволява на компаниите да вземат обективно решение по отношение поемането на риск.

 

Жан-Марк Пилю, главен изпълнителен директор на Кофас груп, отбеляза: „Създаден като резултат от опита ни в кризата, ТопЛайнер е част от нашата мисия за подкрепа на развитието на търговията на компаниите, които търсят по-голяма защита срещу рисковете от просрочени плащания от своите клиенти, независимо дали те касаят финансовото състояние на компанията или са инцидентни. Ползите от това допълнително покритие напълно оправдават слогана "Когато повече е в стратегията ви".

 
Допълнително покритие, допълващо предимствата на основния договор, бързина и прозрачност
  •     Топлайнер е неотменимо допълнително покритие, включено в договора Globalliance, без никакви разходи за достъп. Заплаща се единствено ако клиентът го използва.
  •     Предлага се ексклузивно онлайн, с незабавен отговор и прозрачно ценообразуване, въз основа на параметри, които клиентът може да променя, без автоматично подновяване или таксуване по проучване и ограничени такси.

 

С ТопЛайнер, клиентът взима по-голямо участие в процеса на поемане на риск

Със създаването на ТопЛайнер, Кофас оставя компаниите свободно да поемат допълнителни рискове в реално време:

  •   Коригираната цена се превръща в индекс за оценка на риска. Клиентът може да сравни цената на риска и нейния нетен марж, за да вземе обективно решение.
  •   Клиентът определя размера на покритието (между 5 000 и 5 000 000 евро) и продължителността (между 30 и 90 дни).

 

„Все повече компании заявяват съгласието си услугите да бъдат ценообразувани според нивото на риска. Това отразява повишаване на информираността на клиентите за интензификацията на рисковете и необходимостта за по-голяма гъвкавост, в съответствие с нестабилната икономическа среда”, обобщи Жан-Марк Пилю.

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English