Новини и събития
05/09/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Кофас публикува класацията ЦИЕ Топ 500

Кофас ЦИЕ Топ 500 - издание 2019

 

Засенчват ли рисковете от външната среда дългосрочния икономически растеж в централна и източна европа?

  • 2018 –  доходоносна година за Централна и Източна Европа с 4.3% ръст на БВП
  • Топ 500 компании: ръст на оборота и наетите лица и ожесточена конкуренция
  • Сектори: нефт и газ са първи в топ 500, следвани от автомобилния и транспортен сектор и неспециализираната търговия
  • В Полша се намират на най-големите компании в региона, като те отчитат най-висок ръст на годишна база

 

През 2018 г. икономическата активност в региона на ЦИЕ продължи солидната си експанзия, която започна през 2017 г. Това се отнася особено за Полша, Унгария и Латвия, които записаха темпове на растеж на БВП от близо 5%. Други страни имат по-слаб темп на растеж, най-вече Румъния, Естония и България. Въпреки разликите между страните, общият икономически растеж в региона на ЦИЕ остава стабилен с 4,3% през 2018 г., след 4,6% през 2017 г. Основните двигатели на растежа бяха частното потребление, увеличаването на инвестициите в основни активи, както и износа, който беше по-малко динамичен от преди, но все пак се разширява, въпреки забавянето на еврозоната.

 

Международната компания за кредитно застраховане представя единадесетото си годишно проучване на най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа - Coface ЦИЕ Топ 500. Тя класира бизнеса по оборот и допълнително анализира други факти като броя на заетите лица, сферата на дейност на компаниите, сектори и пазари, както и представя новите кредитни оценки на Coface. Икономическото развитие на топ 500 в ЦИЕ е представително за тенденциите на пазара в целия регион.

 

Топ 500-те компании: ръст на оборота и служителите, но спад в нетната печалба

„Анализите показват, че икономическата среда е била благоприятната за 500-те най-големи компании в региона, резултатът от което са по-високите приходи", обяснява Деклан Дали, главен изпълнителен директор на Coface за Централна и Източна Европа. Кумулативният оборот на всички 500 компании е нараснал със солидните 9,6% до 698 милиарда евро. 78,8% от изброените фирми отбелязват подобрения в приходите (в сравнение с 80% през 2017 г. и 63% през 2016 г.). „Въпреки това различни предизвикателства доведоха до намаляване на нетната печалба с -1,6% до 30 милиарда евро. Ниската безработица и намаляващото работещо население водят до недостиг на работна ръка, което се превърна в основно предизвикателство за компаниите по отношение на ежедневните операции и потенциалната експанзия. Не само нарастващите заплати, но и нарастващите разходи увеличават оперативните разходи на компаниите, което като краен резултат намалява печалбите. Конкуренцията става все по-интензивна, което води до ниски маржове, които не могат да компенсират по-високите разходи“, добавя Дали.

 

Големи компании в Полша и в автомобилния сектор

Най-големият бизнес в региона е в Полша, като общия оборот, нараства от година на година. Водещите компании в топ 500 на Coface са добре познати от предишни издания на класацията. Полският нефтопреработвател и търговец на бензин PKN Orlen остава непобедим на върха с 15% увеличение на оборота. Чешката Skoda Auto (2-ри), мултинационалната нефтена и газова компания MOL Унгария (3-ти) и търговецът на дребно Jeronimo Polska (4-ти) защитиха позициите си от предходната година, всички с увеличение на приходите.

 

Автомобилният сектор остава силен в топ 10, представен от известни марки като чешката Skoda Auto (2-ри), Volkswagen Словакия (5-ти) и Audi Унгария(7-ми). В сравнение с предходната година, Volkswagen Словакия  се покачи в класацията благодарение на стабилното увеличение на оборота си от 37,5%. Audi Унгария също отбеляза умерено увеличение на приходите с 1,1%.

 

Сектори: нефт и газ заемат водеща позиция, следвани от силен автомобилен и транспортен сектор

Трите ключови сектора, представени от най-големите компании в региона (автомобилостроене и транспорт, нефт и газ, неспециализирана търговия), продължават да представляват почти 60% от общия генериран доход. Всички индустрии обаче допринасят за нарастването на оборота, като основният принос е на енергийният, автомобилостроителният и търговският сектор.

 

Секторът на автомобилостроене и транспорт загуби водещата си позиция от предходната година. Приходите нарастват + 7.6%, докато нетните печалби спадат с -11.7%. По-слабите резултати на автомобилния и транспортния сектор в сравнение с предходната година отразяват глобалния спад на този сектор. Той страда от циклично забавяне, повишен протекционизъм и структурни индустриални промени, включително инвестиции в иновации и промени в поведението на потребителите. Секторът обаче остава основна икономическа опора за региона.

 

Секторите минерали, химикали, петрол, пластмаса и фармация си възвръщат водещата позиция като най-големи сектори, благодарение на по-високите цени на петрола в първите три тримесечия на 2018. Нарастващото напрежение и тревогите по отношение на световната търговия доведоха до намаляване на цените на петрола през последните месеци на 2018 г. Освен това компаниите от Централна и Източна Европа в този сектор са концентрирани предимно в рафинирането и преработката на нефт и газ. Поради това те бяха в състояние да адаптират своите маржове за рафиниране и не пострадаха много от спада на цената на черното злато.

 

Автомобилите и транспорта загуби водещата си позиция от предходната година. Приходите на компаниите нарастват със + 7.6%, докато нетните печалби спадат с -11.7%. По-слабите резултати на автомобилния и транспортния сектор в сравнение с предходната година отразяват глобалния спад в този сектор. Той страда от циклично забавяне, ръст на протекционистичните мерки и структурни индустриални промени, включително инвестиции в иновации и промени в поведението на потребителите. Влошаването на сектора има сериозни ефекти върху страни от Западна Европа, като Германия, където производството на автомобили значително намалява. Секторът обаче продължава да бъде важна икономическа опора за региона.

  

Третият сектор на подиума е неспециализираната търговия. Както и предходната година, основната движеща сила на растежа в ЦИЕ беше потреблението на домакинствата, което се ускори още повече през 2018 г. благодарение на ниската безработица и нарастващите заплати. Това положително въздействие на солидното търсене е затруднено от проблемите в този сектор: увеличаващите се заплати на служителите и недостигът на работна ръка в съчетание с все още чувствителната към цените клиентска база и високата конкуренция оказват натиск върху маржовете.

 

 

изтеглете инфографиката

Натиснете снимката по-долу, за да изтеглите инфографиката!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ПУБЛИКАЦИЯТА

Можете да изтеглите нашата публикация безплатно. Натиснете снимката, за да започнете изтеглянето!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изтегляне на това прес-съобщение : Кофас публикува класацията ЦИЕ Топ 500 (461,81 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English