Новини и събития
15/04/2014
Държавен риск и икономика - изследвания

Кофас представя актуализираните оценки на секторните рискове: стабилизиране в С...

Западна Европа: ранни признаци на стабилизация, високо рискови сектори

 

Untitled

Въпреки че рецесията в страните от Западна Европа изглежда отива към своя край, това не се отразява съществено в подобряването на секторните рискове. За първото тримесечие на 2014 г. нивата на кредитен риск остават високи в металургията, автомобилния и строителния сектори. Първата от тези три индустрии, в която оборотът и печалбите намаляват, е зависима от останалите две – потребители на нейните продукти. Въпреки позитивните тенденции в автомобилния сектор, подкрепени от шест последователни месеца от нарастващите продажби, Кофас остава бдителен и задържа сектора в категорията „много висок риск”.

 

 

Строителството, което в момента е в категорията „висок риск”, бележи спад в поръчките на европейско ниво (10% през януари 2014 г. в сравнение с януари 2013 г.), а цените като цяло спадат. Освен в Германия и Дания, където има леко възстановяване, секторът е силно повлиян от намаляването на издадените разрешения за строеж в Южна Европа, Франция и дори във Великобритания.

 
Северна Америка: благоприятна перспектива

 

 

Северноамериканските страни се развиват благоприятно, отбелязвайки продължаващи подобрения в резултатите на компаниите. Финансовата стабилност постепенно се увеличава, което води до стабилизиране на оценката на секторните рискове. По-голямата част от областите попадат в категорията „среден риск”, а краткосрочната перспектива в няколко от тях е благоприятна. Това са основно инженеринговите дейности, сфера, която привлича повече инвестиции и става все по-печеливша (средно17,5% за края на 2013 г.) и автомобилния сектор, който вече има стабилна финансова основа. Кредитният риск в сектора на текстил и облекло е също толкова стабилен – очаква се през 2014 г. да бъдат открити нови 6000 работни места и да бъдат инвестирани повече от 4 млрд. долара.

 

 
Развиващите се страни в Азия: намаляване на оценката до „много висок риск”

 

 

 

За разлика от Западна Европа и Северна Америка, където рискът е с тенденция да се стабилизира, развиващите се страни в Азия са нов източник на безпокойство. Забавянето на дейностите в Китай подчертават структурните трудности в икономиката, което се отразява на рентабилността на компаниите. Сектори, които страдат от свръхкапацитет, в момента са изправени пред преструктуриране.

 

 

Такъв е случаят в металургията, където оптимизирането на работата на компаниите е съпроводено с увеличаване на риска. Според проучване на Кофас в Китай (страната осигурява 49% от световното производство на стомана), 80% от фирмите са страдали от забавяне на плащанията през 2013 г., което е най-високото ниво през последните три години. В този контекст, металургията в развиващите се страни в Азия в момента е единственият сектор, чиято оценка на Кофас е понижена до „много висок риск”.

Изтегляне на това прес-съобщение : Кофас представя актуализираните оцен... (902,19 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English