Новини и събития
26/03/2015
Държавен риск и икономика - изследвания

Кофас отчита подобряване на чешката икономика

Кофас отчита подобряване на чешката икономика

Чехия се възстановява от рецесията след дълговата криза в Еврозоната. Икономиката си възвръща инерцията, постигайки ръст на БВП с 2.0% през 2014 с перспективи за по-голям – от 2.5% за тази година. Това е прогнозата на Кофас, като основният двигател на чешката икономика ще бъде износът на леки автомобили, както и ръстът на потреблението.

 

Зависимостта на Чехия от външното търсене остава силна, тъй като износът представлява 84% от БВП. Обезценяването на кроната напоследък направи износа по-конкурентен и това е подкрепено от стратегията за поддържането на обменния курс с еврото на стойност над 27. Въпреки положителните ефекти на тази стратегия, динамиката в износа също постепенно намаляваше през 2014 г. Разочароващото възстановяване на основния търговски партньор (страните от Еврозоната) и влошаването на състоянието на търговията на изток оказаха своето въздействие. Въпреки това през 2015 възстановяването на Еврозоната трябва да омаловажи отрицателното въздействие на ниския обем на износ за Русия и да осигури положителни нива на растеж за износа.

 

Автомобилите остават водещ продукт в износа през 2015 г.

 

Значителна част от износа на Чехия е движен от автомобилната индустрия. По-малко от 7% от производство на автомобили в страната през 2014 г. е насочено към вътрешния пазар. Това прави страната 13-ти по големина производител на автомобили в света с 1.13 милиона произведени бройки. Шкода е най-големия бранд измежду производителите на автомобили в Чехия, нейните глобални продажби надхвърлят 1 млн. бр. за година. Китай е водещият пазар за реализация с почти една четвърт от тази бройка.

 

Кофас очаква през 2015 г. чешката автомобилна индустрия да се облагодетелства от относително добрите перспективи в световен мащаб, а рискът в този сектор е оценен като среден. Глобалните продажби ще се повишат с най-високи темпове в развиващите се страни, където средната класа расте. Въпреки че китайската икономика ще нараства с по-бавен темп тази година, динамиката в продажбите на автомобили ще остане положителна. Това не важи обаче за руския пазар, където автомобилните компании ще пострадат от намалена склонност на потребителите да правят разходи, от забавянето на икономиката и обезценяването на валутата.

 

„Отварянето навън е особено видимо при производителите на автомобили, които са основно износители. То се възстанови, като допринесе за ръста на Чехия тази година, но не може да се третира като дългосрочен принос поради чувствителността на търсенето и производствения капацитет на конкретни марки.”, обясни Грегож Шилевич, Икономист на Кофас за Централна и Източна Европа.

 

Позитивното развиване на пазара на труда движи частното потребление

 

Вътрешното търсене играе ключова роля в икономическия растеж в страната, особено с положителните тенденции на пазара на труда, които допринасят за повишаване на частното потребление. Равнището на безработицата достигна 5,8% през декември 2014 г., което е най-ниското ниво от 2009 г. насам и е един от най-ниските резултати в целия ЕС, веднага след Германия и Австрия. Разходите за потребление на домакинствата са нараснали с 2.1% през първите три тримесечия на 2014 г. в сравнение с 2013 г. Ниската инфлация засили покупателната способност на потребителите.

 

През последните години търговията на дребно в Чехия е станала по-зряла и развита. Притокът на чуждестранни инвеститори, които искат да се възползват от нарастващия дял на средната класа, потвърждава огромен потенциал, който предизвика интереса на световните вериги. Конкуренцията се ожесточи, което допринесе за намаляване на маржовете на печалба или дори преустановяването на работата на някои фирми. Тези доскорошни трудни икономически условия все още имат отрицателен ефект върху финансовите резултати на компаниите, доколкото е необходимо винаги да се поддържа определено ниво на инвестиции, за да се осигури развитието на пазара. Въпреки че потребителите са по-склонни да харчат повече, те все още действат избирателно и са ценово чувствителни, което не дава много възможности за компаниите да увеличат печалбите си.

 

През 2015 г. разходите на домакинствата и апетита за инвестиции ще подкрепят сектора на търговията на дребно. Положителни перспективи идват също и от показателите за увереност на потребителите, които са скочили до нивата, достигани последно през 2006 г. Въпреки това, в сектора могат да се видят по-нататъшни действия за консолидация. Докато чуждестранните търговци на дребно се борят за печалби на фона на оптимизиране на разходите в глобален мащаб, възможно е някои вериги да излязат от пазари като Чехия и други страни от ЦИЕ. Ревизираните стратегии на глобалните компании в бранша могат да дадат възможности за други фирми с амбиции да увеличат пазарния си дял.

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English