Новини и събития
19/02/2015
Корпоративни новини

Кофас обявява финансовите си резултати за 2014 г. и предлага 0.48 евро дивидент за ак

Results
  • Увеличение на оборота с 1.6% в сравнение с 2013 г. при постоянна база
  • Солиден дял на лоялни клиенти от 89.2%, ръст от 7% при сключените нови договори
  • Подобрение на нетния коефициент на щетимост след презастраховане – до 79.7% (спад от 2.8 пункта)
  • Текущите приходи от дейността нарастват с 20,7%, а нетните приходи на групата – с 23.2% при постоянни обменни курсове
  • Нетен приход от акция от 0.80 евро, 60% от които са предложени за разпределение като дивидент

(Промените в % са на база резултати към 31 декември 2013г.)

 

Жан-Марк Пилю, главен изпълнителен директор на Кофас груп, коментира:

“Радваме се да обявим годишни резултати, които са в пълно съответствие с очакванията ни. Кофас продължава да показва приложимостта на модела си за печеливш растеж през тази година. Иновативните ни продуктови предложения, подходящите дистрибуционни канали, значимото международно присъствие и разумното управление на риска допринесоха за това сериозно подобрение във финансовите ни резултати”

 

ключови показатели към 31 декември 2014

Управителният съвет на Кофас СА анализира консолидираните финансови отчети за периода, приключваш на 31 Декември 2014г. по време на проведена среща на 17 февруари 2015г. Данните, отнасящи се до пълната 2014 година са прегледани от Одитния комитет. Неодитирани финансови отчети.

Изтегляне на това прес-съобщение : Кофас обявява финансовите си резултат... (356,83 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English