Новини и събития
27/11/2015
Корпоративни новини

Кофас България гостува на УНСС

Студентите в залата

Пред студенти от специалност „Международни икономически отношения“ г-жа Милена Виденова, управител на Coface България, изнесе лекция на тема: „Управление на съвременните търговски рискове“.

Лекцията беше организирана по покана на ръководителя на катедра „МИО и бизнес“ - доц. д-р Иван Стойчев и гл.ас. д-р Цветомир Цанов, осигуряващ дисциплината „Международен финансов мениджмънт“. Милена Виденова е възпитаник на специалност „МИО“ и инициатор на създаването на Общност на финансовите лидери в България, фокусирани върху формулиране на предложения и мерки за подобряване на бизнес средата в страната.

По време на срещата със студентите в УНСС бяха дискутирани практически аспекти и специфики на експортното застраховане, управление на кредитния риск и възможности за защита срещу лоши вземания, в условия на нарастваща междуфирмена задлъжнялост в страната. Бяха разгледани практически казуси при договаряне условия на доставка и изпълнение на трансакции, възможности за превенция и защита при неплащания, с оглед минимизиране на негативните ефекти върху ликвидността.  Отчитайки сложността на проблематиката при международни трансакции, беше разгледана и методиката на Coface за оценка на страновия риск като бяха представени функционалности на нарочна платформа, достъпна онлайн и осигуряваща използване на актуални масиви от данни и информация.

В края на дискусията настоящи служители на Coface България и възпитаници на УНСС представиха стажантската програма на компанията. 

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English