Новини и събития
15/02/2016
Корпоративни новини

Кофас България беше специален гост на Националния съвет на АИКБ

1

Кофас България участва в Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България по покана на г-н Васил Велев, председател на Асоциацията и главен изпълнителен директор на "Стара планина холд" АД.

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, 80 браншови камари, над 7 000 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 400 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 130 общини в страната.

 

Събитието се състоя на 15 февруари 2016г. в "Бест Уестърн Сити Хотел" в София. Г-жа Милена Виденова, Управител на Кофас за България изнесе презентация на тема "Иновативни решение за управление на кредитния риск" пред членовете на асоциацията и представители на различни търговски и индустриални камари.

 

 

Събранието беше открито с прогнозата за ръст на държавните разходи, което води до това, че дефицитите на се свиват, а обратното - те се увеличават. Миналата година страната започна да губи едно от конкурентните си предимства след увеличаването ан минималния осигурителен дход и минималната заплата. Въпреки това, главата тема, която беше дискутирана беше темата свързаноа с образованието. Образованието е една от сферите, която е недофинансирана и дейността е високо неефективна. Проблемите там се задълбочават, а липсата на човешки ресурс и кадри излиза на преден план като задържащ фактор. Други проблеми, които бяха идентифицирани са корупцията и липсата на правна сигурност.

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България се утвърждава като говорител на реалния производствен сектор, като защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

Изтегляне на това прес-съобщение : Кофас България беше специален гост на ... (938,33 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English