Новини и събития
11/12/2015
Държавен риск и икономика - изследвания

Качественият модел на производство на вино в Европа устоява на конкуренцията

Качественият модел на производство на вино в Европа устоява на конкуренцията

Качественият модел на производсво на вино в Европа устоява на конкуренцията, докато Испания е по-уязвима

 

 

 

 • Потреблението на вино в Европа спада, но в останалата част от света бележи ръст
 • До 2027г. търсенето ще бъде най-високо в Китай и САЩ
 • 60% от производството на вино и близо две трети от износа произтичат от Европа
 • В Европа съществуват съвместно три модела на производство
 • Рискове и възможности в Европа – потреблението на вино расте в Китай, но конкуренцията в новия свят расте

производство на вино в европа – съчетание на качество и количество

Световното производство на вино е доминирано от Италия, Франция и Испания, които заедно формират 48% от общото производство. Всяка от тези страни има свои собствен модел на производство. Тези модели съществуват паралелно и се базират на допълващи се ‘продуктови позиции’, ясно разпознаваеми посредством техните експортни структури.

Френското пазарно позициониране се основава на създаването на стойност. Неговото качествено съотношение (отношението между стойността на износа и обема) е съответно два и пет пъти по-високо от това на Италия и Испания. Италия има средна позиция, която расте към качествения модел. Ръстът на Италия в качественото съотношение е сходен с този на Франция (240% за Италия и  250% за Франция, между 2001г. и 2014г). За те зи три страни площите със съответните култури намаляват (-12% във Франция, -20% в Италия и -18% в Испания), в съответствие с намаляващия тренд на производство, свързан с реструктурирането. Въпреки това обработваемите площи в Испания остават средно с 35% по-големи от тези на съседните страни.

Въпреки че Испания се превърна в най-големия износител на вино в света като обем през 2014г., тя прилага най-уязвимия модел спрямо конкуренцията от новия свят. Това се дължи на продуктовите линии в ниския и средния клас вино.

класациите се обръщат, като китай и сащ стават основни консуматори през 2027г.

ranking

 

Позицията на Франция като световен лидер в потреблението на вино (с 43.8 литра вино на глава от населението за 2013г.),започва да отслабва. Европейското потребление на вино също спада (с 17,000 хектолитъра между 2003г и 2013г.). Кофас предвижда, че до 2027г. най-голямото потребление ще дойде от Азия. Популярността на виното в Китай се очаква да се увеличи благодарение на ръста на средната класа, която се очаква да се утрои до 2022г. Вносът на вино се очаква да се увеличи рязко, за да посрещне търсенето. Само през последните 6 години вносът възлиза на 1.8 млрд. долара и 238,000 тона вино.

 

 

европейските износители отслабват позициите си в дългосрочен план

 Понастоящем трите водещи европейски производителя формират две трети от износа на вино като обем и стойност – но ще успее ли Европа, изправяйки се срещу нарастващата конкуренция на новия свят, да запази лидерската си позиция в търговията с вино?

 Докато традиционните износители устояват, производството в Европа (с изключение на Испания), спада. Споразуменията за свободна търговия между Китай, Австралия, Чили и Нова Зеландия дават предимство на производителите на вино от тези страни, които сега са освободени от данъци. Това означава, че традиционните износители се сблъскват с нарастваща конкуренция в ниския и средния клас вино. Като допълнение ниските обменни курсове в Чили и Южна Африка затвърждават своята ценова конкурентоспособност. Африканският пазар все още има ниско ниво на потребление на вино, но се счита да има голям потенциал за растеж, докато потенциала на Азия е дори по-висок.

“Има множество нови растящи производители на вино в Европа. Въпреки техния малък размер те имат стабилни висококачествени структури. Това се пътвърждава например от факта, че във Франция фалитите на компании са рядък случай”,коментира Уилиям Рип-Ласкот, икономист на Кофас. “На този етап европейските производители, с изключение на Испания, не страдат от новата световна конкуренция в ниския и средния сегмент продукти. Докато качествената позиция на стария континент не се поставя все още под въпрос, е дошло времето за идентифициране на районите с потенциал за растеж на износа и оптимизиране на управлението на рискаt.”

 

Изтеглете инфографиката "глобализация на пазара на вино"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтеглете това изследване

 

 

 

 • Новости в световната косумация на вино
 • Диверсификация на европейското производство
 • Рискове пред европейския пазар
 • Заключение
Изтегляне на това прес-съобщение : Качественият модел на производство на... (379,56 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
 • Bulgarian
 • English