Новини и събития
25/02/2020
Държавен риск и икономика - изследвания

КОФАС ОБЯВЯВА НОВИЯ СИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН BUILD TO LEAD

КОФАС ОБЯВЯВА НОВИЯ СИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН BUILD TO LEAD

Build to Lead ще разшири и задълбочи трансформацията на бизнеса и културата - процес, който започна с Fit to Win. Новият план ще се фокусира по-специално върху:

 • Продължаване на усилията за подобряване на дисциплината в управлението на риска и застраховането;
 • Подобряване на обслужването, както и на търговската и оперативната ефективност;
 • Инвестиране в избрани инициативи за растеж в областта на застраховането на търговски кредитен риск и специалните бизнес линии;
 • Поддържането на стабилен баланс.

Кофас повишава всички свои финансови цели, които са в сила през цикъла:

 • Комбиниран коефициент от ~ 80% през цикъла, което представлява 3 процентни пункта подобрение спрямо Fit to Win;
 • RoATE от 9,5% през цикъла - цел, която е съобразена с очаквания спад на възвръщаемостта на инвестициите;
 • Минимална стойност на коефициента на изплащане на дивиденти - 80%, което представлява 20 пункта увеличение в сравнение с Fit to Win, като коефициентът на платежоспособност е в нов целеви диапазон (155-175%)

 

Ксавие Дюран, изпълнителен директор на Кофас, обяви:

“Новият ни стратегически план Build to Lead ще надгради над успехите на предишния ни план - Fit to Win. Той се базираше на няколко твърди убеждения: кредитното застраховане е бизнес в сферата на услугите, със сериозни бариери за навлизане и потенциал за дългосрочен структурен растеж. На този привлекателен пазар, Кофас притежава ценни активи: дългосрочен експертен опит, мащаб и гъвкавост, които ще продължим да подсилваме. Ще разширим и задълбочим протичащата в момента трансформацията на бизнеса и културата, което ще ни помогне да се превърнем в признат лидер в бранша.

 

Build to Lead ще има за цел и да развие специалните бизнес линии, които извличат ползи от глобалната инфраструктура на Кофас и могат да генерират печеливши възможности за растеж.

 

Тъй като глобалният растеж и търговията се забавят, а нестабилността и непредсказуемостта нарастват, принципите, които доведоха да успеха ни до момента, са още по-актуални днес:

 • Дисциплината в застраховането ще остане приоритет, като същевременно ще се постигне по-висококачествено обслужване и по-голяма ефективност;
 • Стремеж към печеливш растеж, диференциран по пазари и сегменти;
 • Поддържането на стабилен баланс за подкрепа на рентабилни инициативи и възможности за растеж;
 • Атрактивна възвръщаемост и създаване на стойност в дългосрочен план.

 

От финансова гледна точка ние повишаваме всичките си цели: комбиниран коефициент през цикъла от около 80% и roATE от 9,5% -което представлява увеличение въпреки очаквания спад на възвръщаемостта на инвестиционния портфейл поради ниските лихвени проценти. И накрая, ние планираме да върнем най-малко 80% от средната ни чиста печалба на нашите акционери.

Ангажираността на нашите служители и партньори по целия свят ще доведе до успеха ни и до повишаване на качеството на клиентското изживяване.”

стратегическият план FIT TO WIN изпълни и дори надмина всички заложени цели

Кофас успя да постигне и дори да надмине всички цели, заложени в плана Fit to Win.

Първо, чрез укрепване на своята рискова инфраструктура, било то по отношение на превенцията или управлението на риска, Кофас възстанови техническата си рентабилност в икономическа среда, която постепенно става все по-неблагоприятна. Планът за спестяване на разходи значително надхвърли целта си от 30 млн. евро за 2018 г., достигайки годишни спестявания от 48 млн. Евро през 2019 г., почти 10% от първоначалната разходна база. Комбинираният коефициент достигна 77,7% през 2019 г., доста под целевите 83% през цикъла.

Благодарение на фокуса върху повишаване на качеството на обслужване, задържането на клиентите достигна рекордно високи нива. Стремежът към повишаване на търговската ефективност от своя страна даде тласък на по-добрите резултати в новия бизнес. И за първи път от много години насам Кофас обяви две придобивания - на PKZ и GIEK Kredit. Те ще разширят мрежата на Кофас и ще засилят още повече възможностите на компанията в два региона, които са важни за дългосрочната ѝ стратегия за растеж.

По отношение на капиталовата ефективност,  френският регулатор – ACPR, позволи на Кофас да използва своя частичен вътрешен модел за изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност. В края на 2019 г. платежоспособността на Кофас достигна рекордно ниво от 190%. По време на Fit to Win, Кофас върна 390 млн. евро на своите акционери, без да влоши нито капиталовата си позиция, нито способността си да инвестира.

 

BUILD TO LEAD ще разшири и задълбочи трансформацията на бизнеса и културата - процес, който започна с FIT TO WIN

Стратегическият план Build to Lead се основава на няколко твърди убеждения: кредитното застраховане е атрактивен бизнес в сферата на услугите, със силни бариери за навлизане и с потенциал за растеж, като Кофас има необходимия капацитет за постигането на тази цел, като ще се стреми да задълбочи своите умения, мащаба и гъвкавостта.

Икономическата среда, в която Кофас оперира, става все по-трудно предвидима. От 2017 г. насам глобалният икономически растеж се забавя поради тенденции с дългосрочен характер (застаряване на населението, насищане на пазара). Натрупването на корпоративен дълг и провеждането на неконвенционална парична политика от редица централни банки доведоха до нарастване на броя на „зомби“ компаниите. Следователно рисковете се увеличават (по-ниска активност на клиентите, прогресивно увеличаване на компаниите в несъстоятелност, нарастваща честота на политически, социални или дори здравни събития, които са трудни или невъзможни за предвиждане). Но тази среда също крие възможности за Кофас (по-голямо търсене на застрахователните ни услуги, нарастваща необходимост от финансиране, по-голямо търсене на подходяща информация, възможност за преоценка на риска).

Този нов план ще разшири и задълбочи текущите усилия за трансформация в Кофас, които ще превърнат компанията в признат лидер в индустрията. Той включва два вида бизнес инициативи: първата се отнася до основния бизнес за застраховане на кредитен риск, а втората до специализираните бизнес линии.

Нашият бизнес за застраховане на търговски кредитен риск се стреми към най-високите стандарти в бранша, чрез три стратегически насоки:

 • Опростяване и дигитализиране на нашия оперативен модел: по-простият оперативен модел е от ключово значение за постигане на по-добро качество на услугите, намаляване на разходите и риска от допускане на грешки. Той позволява и да се освободят ресурси, които да бъдат реинвестирани в иновации и които могат да бъдат по-лесно интегрирани в съществуващите системи;
 • Диференциация посредством експертизата в управлението на риска и информацията: Кофас ще продължи да се стреми към подобрения по отношение на управлението на риска в застраховането, информацията и управлението на вземанията. Компанията ще инвестира в нови технологии и ще интегрира ползите от частичния си вътрешен модел в застраховането;
 • Създаване на стойност чрез селективен растеж: Кофас ще продължи да инвестира в избрани пазари, благоприятствайки диференцирания растеж. И накрая, Кофас ще запази своя сегментиран подход за постигане на печеливш растеж.

Build to Lead ще използва активите на Кофас в специализираните бизнес линии. Той ще се базира на съществуващата рискова и правна инфраструктура на Групата, като изгради портфолио от възможности за растеж:

 • Факторинг: Кофас създаде план за действие, който се прилага от нов лидерски екип в Германия, за да генерира печеливш растеж и да приведе маржовете на факторинг бизнеса в Германия и Полша в съответствие с общата цел на групата;
 • Застраховане на единична сделка и бондинг: Кофас се стреми да расте или чрез съществуващите бизнес линии (застраховане на единична сделка), или чрез разумно и прогресивно разширяване към нови бизнеси или територии за бондинг;
 • Бизнес информация и услуги: Информационният свят претърпява сериозни промени. Кофас е уверен в своите уникални активи и иска да печели от съществуващите продукти, както и да проучи нови възможности, за да ускори растежа.

 

КОФАС СЕ СТРЕМИ ДА ПОСТИГНЕ ПО-ВИСОКИ ФИНАНСОВИ цели СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

С тази стратегия Кофас се стреми да постигне по-високи финансови цели, отколкото в плана Fit to Win. По-конкретно:

 

 • Комбиниран коефициент от ~ 80% през цикъла, което представлява подобрение от 3 процентни пункта;
 • RoATE от 9.5% през цикъла. Целта се увеличава въпреки непрекъснатия спад на възвращаемостта на инвестициите. Кофас умишлено избира да не променя своя подход към риска или разпределението на активите;
 • Минимална стойност на коефициента на изплащане на дивидент от 80%, което представлява увеличение с 20 процентни пункта в сравнение с Fit to Win, като коефициентът на платежоспособност е в нов целеви диапазон (155-175%).

 

Кофас ще представи плана си Build to Lead на 25 февруари 2020 г. по време на деня на инвеститорите, който ще се проведе в Париж. Презентациите, които се очаква да започнат в 10:00 CET (9:00 GMT), ще бъдат предавани на живо. Документите ще бъдат достъпни на уебсайта на Кофас: https://www.coface.com/Investors/financial-results-and-reports.

Изтегляне на това прес-съобщение : КОФАС ОБЯВЯВА НОВИЯ СИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ... (481,52 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
 • Bulgarian
 • English