Новини и събития
05/10/2023
Корпоративни новини

КОФАС АД: Moody's подобрява рейтинга на основната оперативна компания на Coface до A1 IFSR...

КОФАС АД: Moody's подобрява рейтинга на основната оперативна компания на Coface до A1 IFSR...

На 28 септември 2023 г. рейтинговата агенция Moody’s повиши рейтинга на финансовата стабилност (Insurance Financial Strength Rating – IFSR) за Кофас на A1 от A2. Агенцията промени и перспективата на компанията ни от положителна на стабилна.

 

В прессъобщението си Moody's подчертава, че този рейтинг отразява „нарастващата диверсификация на Групата, засиления мониторинг и подобрено управление на експозициите на кредитен риск, което Moody's очаква да доведе до по-ниска променливост на печалбите и да направи застрахователя по-добре подготвен да издържи на икономическа спад. Надграждането също отразява доброто ниво на капитализация, поддържано от Групата от 2020 г. насам, и подобряването на качеството на активите.“

 

В допълнение, рентабилността на Кофас е много силна през последните пет години, със среден комбиниран коефициент от 71% между 2018 г. и 2022 г.

Moody's също така вярва, че от 2016 г. насам „Групата е подобрила процесите си за наблюдение на риска и е била по-активна в коригирането на рисковото си портфолио". Дори ако променливостта на печалбите остане характерна за индустрията на кредитното застраховане, Moody's очаква тази при Кофас да остане умерена.

На последно място, в своята перспектива рейтинговата агенция подчертава, че тази „стабилна перспектива отразява очакванията на Moody's, че Кофас ще поддържа коефициент на Платежоспособност II над 180%, коефициент на левъридж под 30% и че Групата няма да увеличи значимо своя риск апетит  или този за застраховане на рискови активи".

 

Phalla Gervais, Главен финансов и риск директорна Кофас, коментира:

„Много сме доволни от надграждането на Moody's до A1. Това възнаграждава работата на екипите на Кофас и признава високото ниво на обслужване, предлагано на нашите клиенти. Той също така признава гъвкавостта и устойчивостта на нас като водещ кредитен застраховател, както и качеството на управлението на риска, които са в основата на нашата култура и опит. Кофас е на път да изпълни своя стратегически план Build to Lead и активно подготвя следващата глава, която ще бъде представена на 5 март 2024 г.“

Изтегляне на това прес-съобщение : КОФАС АД: Moody's подобрява рейтинга на ос... (345,91 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English