Новини и събития
11/04/2014
Корпоративни новини, Държавен риск и икономика - изследвания

Икономиките се възстановяват, рисковете за бизнеса остават

Втора конференция на Кофас по управление на риска
Политическата и икономическата среда в световен мащаб и в страната ни все още е достатъчно несигурна, въпреки наблюдаваните редица признаци за възстановяване. Това продължава да поставя необходимостта от управлението на рисковете в центъра на дейността на компаниите. Това е един от основните изводи от организираната от Кофас втора за България конференция по управление на кредитния риск, която се проведе вчера. Събитието тази година беше на тема „Фирмена стабилност при политическа несигурност“ и се проведе със стратегическото партньорство на УниКредит Булбанк.

 

Конференцията събра около 180 мениджъри, финансисти, анализатори на риска и представители на държавните институции, които дискутираха широк диапазон от теми – от влиянието на политическите промени върху бизнеса до ролята на иновациите за осигуряване на растеж. Тя беше модерирана от Йоанна Николова, водещ „Новините on air” на “Bulgaria on air TV” и се проведе с медийното партньорство на тази телевизия, на списание Мениджър и на онлайн изданията investor.bg и Предприемач.

 

При откриването на конференцията Милена Виденова, управител на Кофас за България, каза: „Въпреки признаците за подобряване на средата в Европа, рисковете по търговските сделки все още са значителни, особено при южноевропейските страни”. Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк допълни, че „бавното възстановяване на икономиката продължава да е проблем. За тази година очакваме средно-годишна инфлация от 0.3%“. По-нататък пленарният лектор Грегор Силевич, главен икономист на Кофас за ЦИЕ представи актуален преглед на рисковете по страни и по сектори. Той отбеляза, че страните от ЦИЕ ще спечелят от възстановяването на развитите икономики, а за България отбеляза високата динамика на компании в несъстоятелност, която за миналата година достига 39%. Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк, отбеляза, че средата за правене на бизнес в страната ни, включително що се отнася до капиталовите потоци, ще бъде по-сложна от времето преди кризата. В тази връзка все повече компании ще се насочат към износа. От своя страна Борислав Тодоров, мениджър бизнес развитие на Кофас, посочи, че силата на купувачите в съвременния бизнес е все по-голяма, което налага използването на отсрочени плащания. Предвид всичко това, компаниите ще имат все по-голяма нужда от решения, чрез които да се застраховат от рисковете от неплащане и така да осигурят възможностите си за растеж.

 

В първия панел, посветен на политическата несигурност и възможностите за преодоляване на рисковете д-р Ирена Тодорова от НБУ подчерта, че степента на влияние на политиката върху икономиката зависи и от експертите в бизнеса. Анализаторът Георги Ангелов от своя страна отбеляза, че настоящата ситуация ни дава възможност да видим по-ясно проблемите, които сме имали отпреди, и че политическата ситуация, каквато и да е, не може да бъде основание да не се полагат старания. Икономическият съветник на френското посолство в страната ни Жан-Мари Деманж допълни, че ситуацията е трудна, но има позитивни сигнали, както и че един от ключовете към успеха е спазването на регулациите.

 

Необходимостта от реформи и развитието на секторните политики бяха обсъдени по време на втория панел на конференцията на Кофас. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров говори за необходимостта от реиндустриализация и от износ на продукти с висока добавена стойност. Той отбеляза също така, че сериозна част от междуфирмената задлъжнялост всъщност е дълг на хартия, тъй като това дава възможност на фирмите да контролират евентуалната си несъстоятелност. Стефан Дьолае – Председател на УС на Френско-българска търговска камара говори за необходимостта от клъстеризация на икономиката, а Ангел Сафев от НСБС сподели, че темата за междуфирмената задлъжнялост в областта на спедицията, транспорта и логистиката е съществена. Георги Комсалов от Промет стийл от своя страна направи едно доста интересно предположение – че Гърция всъщност е перспективен пазар.

 

crc 4

 

В третия панел, посветен на иновациите и конкурентоспособността, Милена Виденова, Управител на Кофас за България, представи данни, за това какъв път е извървяла България по отношение на иновациите през послените 8 години и отбеляза, че в сектора на услугите в редица случаи се прилагат иновации и без подкрепата на държавата. Георги Брашнаров, Председател на Управителния съвет на БАСКОМ и Елена Маринова, Президент на Мусала софт, подчертаха, че в редица сектори, като IT бранша, иновациите са начин на живот и са фундаментални за конкурентоспособността и че са инструмент за оцеляване, а не за лидерство. От своя страна Ася Баева от УниКредит Факторинг и Йосиф Аврамов от БТПП отбелязаха, че други сфери в сектора на услугите също носят съществен иновационен потенциал – това са например финансовите инструменти. Всъщност иновациите са не толкова в технологиите, колкото в познаването на поведението на потребителите.

  

crc 1

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференциите на Кофас по управление на риска (Coface Country Risk conferences) се реализират от 18 години насам в над 20 страни по света, където компанията е представена. Тези събития са се утвърдили като важни обществено-икономически форуми, на които се дискутират глобални проблеми и се предлагат стратегически решения и нови, понякога еволюционни идеи в областта на икономиката. Обхващаните теми са важни и актуални – роля на финансовите институции за икономическото развитие, финансова и икономическа криза и перспективи за растеж, глобални икономически тенденции, експортни стратегии, развиващи се страни, здравеопазване и образование и други. Лектори са били редица влиятелни личности, сред които Кристин Лагард, Ерхард Бусек, Паскал Лами, Нуриел Рубини, а на последната такава конференция в Париж доклад изнесе Жан-Клод Трише.

 

crc 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English