Новини и събития
10/11/2011
Държавен риск и икономика - изследвания

Хранителната промишленост в света

Хранителната промишленост в света
След като през 2009 г. се справи успешно с кризата, от юни 2010 г. хранителната промишленост  е изправена пред подем на пазарите, което се отразява върху цените на храните в целия свят и по-конкретно в бързо развиващите се икономики. Положението се влошава от нежеланието на инвеститорите да поемат рискове и от голямата ликвидност на глобално ниво. Тази тенденция се отразява върху маржа, който реализира промишлеността. Забавянето на икономиките на САЩ и страните от еврозоната, съпътствано от последиците от ядреното бедствие в Япония, обтeгна  взаимоотношенията между водещите компании и търговците на дребно. „Хазните” на  малките и средни предприятия се изпразват, тъй като в развитите икономики все по-трудно се намират кредити.
  •   Нестабилност на пазарите и растящи цени; основни рискове за фирмите

  

След като основните селскостопански стоки се превърнаха в отделен клас активи сам по себе си, цените им рязко скочиха. С изключение на ориза, в периода август 2010 г. – август 2011 г. всички стоки отбелязаха рекордни нива, като варираха от +15% за месните и млечни изделия, +26% за зърнените култури, до +50% за захарта. Тъй като перспективите по отношение на производството надхвърлят очакванията, тенденцията за спад, която се забелязва от месец август насам, не следва да се задълбочава.

В допълнение към спекулативните операции, няколко други фактора допринесоха за този скок на глобално ниво. Търсенето се засилва в резултат на увеличаване на средната класа в бързо развиващите се икономики, което е съпътствано с промяна в хранителните им навици. Другите фактори, които дестабилизират производството и пришпорват цените нагоре включват неблагоприятни климатични условия, унищожителни бедствия, продажба от страна на правителствата на земя на бързо развиващи се държави в ущърб на местните култури и липса на прозрачност по отношение на запасите.

 

  • Малките и средни предприятия от хранителната промишленост в развитите държави; най-засегнатата категория

  

   В този контекст маржовете, реализирани от фирмите, както и техните финанси ще бъдат в по-малка или по-голяма степен поставени под натиск в зависимост от способността им да постигнат по-високи ценови нива при своите клиенти на едро и дребно. Малките и средни предприятия по-трудно се справят с управлението на нестабилните разходи от големите международни компании, които могат да се възползват от хеджиране на договори и са изключително гъвкави по отношение на повишаване на производителността.

 

   Нещо повече, присъствието на големи компании на свръх активните пазари им дава възможност да си набавят основни стоки на възможно най-добри цени. Този тип компании се изправят пред напрегнати ценови преговори с големите търговци на дребно. Но като се имат предвид добрите маржове, които постигат компаниите от хранителната промишленост, каквото и да е въздействието, то най-вероятно ще остане незначително. Намаленото потребление в развитите икономики се компенсира от набраната инерция при бързо развиващите се пазари. В противовес на големите фирми, малките и средни предприятия от хранителната промишленост имат присъствие най-вече на местно ниво, което означава, че са изправени пред лишено от динамика развитие в много от развитите икономики, или пред рецесия в държавите от периферията на еврозоната. В бързо развиващите се икономики, където по-малките компании оперират едновременно с големи международни компании, те ще се възползват от динамичното потребление, но пък ще бъдат изправени пред риск от прегряване, което може да ги отслаби. 

 

  • Прогноза: скок на фалитите сред по-уязвимите компании

   Кофас смята, че през втората половина на 2011 г. и през 2012 г. цените на основните земеделски стоки ще запазят високи нива независимо от понижението от месец август 2011 г. насам и очакваното глобално забавяне на икономиката. Тенденцията ще се поддържа от високата ликвидност на глобално ниво и от експанзионистката монетарна политика на САЩ.

 

  При положение, че е вероятно по-малките структури да се сблъскат с трудности по отношение на финансирането на инвестици, консолидацията в отрасъла на хранителната промишленост ще продължи докато достъпът до банкови кредити остане проблематичен. Тази ситуация със сигурност ще доведе до фалити сред най-уязвимите компании. От януари 2011 г., индексът на Кофас, който проследява еволюцията на неизвършените плащания в краткосрочен план (the Coface payment incident index) в сектор хранителната промишленост върви нагоре в съответствие с ръста на цените на основните стоки.

 

Регионални тенденции във фокуса на вниманието

 

 • В Европа, секторът на хранителната промишленост е раздробен; резултатите за 2011 г. в Западна Европа, където се очаква забавяне в потреблението, по-конкретно в Обединеното кралство, Гърция, Португалия и Ирландия, са смесени. Подобни резултати би следвало да предизвикат нарастване на броя на фалитите. Тенденцията за Източна Европа е по-оптимистична, където се очакава ръст на БВП от около 3.8%. Домакинствата обаче продължат да изчистват дълговете си, което ще се отрази върху възможностите им за потребление. Във Франция, хранителната промишленост запазва мястото си на водещ отрасъл в икономиката и на втори по големина индустриален работодател. Въпреки това и независимо, че успя да устои на кризата, там също се забелязва ръст на фалитите от 2010 г. насам заради по-високите цени на основните стоки, а и защото отрасълът започва да губи от енергията си  на международния пазар.

 

• В САЩ, 7 американски компании от хранителната промишленост са сред 10-те най-големи компании в света, макар че тяхната големина не винаги им помага да задържат позиции по време на ценови преговори с агресивните представители на търговските веригите  от ниските ценови групи.

 

• Япония, където зависимостта от вноса на потребителски стоки, с изключение на ориза, е 60%, среща все по-големи трудности при износа заради силната йена. Този проблем се задълбочи след трагедията във Фукушима през март 2011 г. По тези причини японските промишлени отрасли са уязвими, тъй като се очаква и лек спад в потреблението на домакинствата през 2011 г. и само леко нарастване през 2012 г. 

 

• В Китай, хранителният отрасъл е изправен пред два основни риска: проблема с безопасността на храните, което води след себе си лош имидж сред китайските потребители; и изключително рязък скок на инфлацията в резултат на високите разходи за основни стоки и нарастващите заплати. Продължаващата консолидация работи в полза на големите структури и навлизане на чуждестранни инвеститори, които да гарантират качеството на продуктите. 

 

• Бразилия се превърна във водещ износител на основни земеделски стоки, а големите й хранителни компании разширяват присъствието си на международната арена. Независимо от натиска за обезценяване на реала от август 2011 г., бразилската валута задържа високите си нива. Това спъва експортната дейност на местните предприятия, които страдат също и от недостатъчно развитата инфраструктура.

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Виж също


 

Нагоре
  • Bulgarian
  • English