Новини и събития
06/12/2018
Държавен риск и икономика - изследвания

Френските компании през 2019: Броят на компаниите в несъстоятелност нараства, но п

Френските компании през 2019: Броят на компаниите в несъстоятелност нараства, но п
  • След две години, през които се отчита подобрение,  броят на фирмите в несъстоятелност нараства, като се очаква тази тенденция  да се запази през 2019 г. (прогноза за + 0.8%)
  • Възходящата тенденция ще засегне най-силно микропредприятията с приходи под 500 000 евро
  • Разочароващите резултати от износа на френските компании отчасти се дължат на решението им да увеличат своя марж
  • Това се отнася до повечето ключови за износа сектори: автомобилостроене, фармация, аеронавтика и агро-храни
  • От друга страна възстановяването на маржа ще допринесе за ограничаването на негативните ефекти от забавянето в международната търговия през 2019 г.

НЕсъстоятелност през третото тримесечие на 2018 г.

След две години, през които се отчита подобрение, през третото тримесечие на 2018 г. се отчита обратната тенденция за френските компании, като несъстоятелността нараства с + 2,3% (в сравнение със същото тримесечие на 2017 г.), като в същото време се наблюдава и забавяне на растежа (1,6 %) през 2018 г. и потреблението. Девет от тринадесет региона са засегнати, като особено засегнат е региона – Ил дьо Франс, който исторически отчита многобройни случаи на несъстоятелност, въпреки това се отчита спад в регионите Прованс-Алпи-Лазурен бряг и Оверн-Рона-Алпи. На този етап са засегнати само микропредприятия с приходи под 500 000 евро. Най-съществено нарастване се отчита в транспортния сектор (+ 19,7%), по-специално при такситата (+ 43%), селското стопанство и риболова (+ 15,2%). Строителството (+ 1,9%) и личните услуги (+ 8,8%), които заедно съставляват почти половината от всички несъстоятелности, са се влошили още повече.

 

От 2014 г. много компани успяват да подобрят рентабилността си. В края на септември 2018 г., несъстоятелността намалява с -4.5% в сравнение с предходната година, а финансовите разходи и разходите за заетост намаляват съответно с -5.4% и -4.8%, което потвърждава постигането на подобрение в състоянието на най-големите компании. Парадоксално е, че повишаването на ценовата конкурентоспособност, (+ 5,5% между 2014 и 2016 г.), дължаща се на влизането в сила на Данъчния кредит за конкурентоспособност и заетост (CICE) и намаляването на вноските на работодателите поради Пакта за отговорност и солидарност, не довдоха до подобрение в износа.

 

 ВОДЕЩИТЕ ЕКСПОРТНИ СЕКТОРИ избират МАРЖа ПРЕД дял на международния ПАЗАР 

Износът на Франция е още по-разочароващ, ако го сравним с другите големи икономики в еврозоната. От 2014 г. Испания (+ 1.9%), Италия (+ 0.8%) и Германия (+ 0.3%) отчитат подобрение на износа си, докато този на Франция отчита спад (- 0.4%). Въпреки това, разходната конкурентоспособност в тези страни се е подобрила значително по-малко (+ 2,2% в Испания, + 0,9% в Италия) и дори е намаляла (-0,3% в Германия).

Това относително несъответсвие между разходната конкурентоспособност в Франция и износа се дължи на факта, че компаниите само частично са използвали тези печалби, за подобряване на експортните си цени и са предпочели да възстановят своя марж, вместо да увеличат пазарния си дял.

Това се отнася за повечето ключови експортни сектори, в които се наблюдава влошаване на търговското салдо между 2014 и 2016 г .: автомобилостроене, аеронавтика, фармация, агро-храни, компютърно и електрическо оборудване.

Някои сектори, с изключение на машиностроенето предпочетоха да намалят маржа си.

Трябва да се отбележи, че някои сектори съумяват да увеличат маржа си и подобряват търговския си баланс: химическата промишленост,която е благоприятствана от по-ниски производствени разходи, но също така и сектора на прецизните инструменти и сектора на алкохолните напитки.

 

2019: Маржовете ще спомогнат за ОГРАНИЧАВАНЕТО НА НЕБЛАГОПРИЯТНОТО въздействие от забавянето на световната търговия

През 2019 г. Coface прогнозира нарастване на броя на фирмите в несъстоятелност в Франция с + 0.8%, след спад от -3.4% през 2018 г. Очаква се растежът на БВП да намалее до 1.5% през 2019 г. поради влошаващата се международна среда, свързана с на протекционизма и ограниченията на доставките. Индексът на доверие в строителство, който е един от показателите, използвани в модела на Coface, също се очаква да спадне.

 

Въпреки тази промяна, маржът се очаква да остане стабилен през 2019 г. и да позволи на компаниите да ограничат последиците от забавянето на световната търговия или дори да постигнат печалби от износа. Мерките, предвидени в законопроекта за финансите от 2019 г., не следва да имат значително въздействие върху благосъстоянието на предприятията. Отрицателният нетен ефект от прехвърлянето на Данъчния кредит за конкурентоспособност и заетост (CICE), който води до постоянно намаляване на таксите за работодателите, поради последващото увеличение на облагаемата корпоративна печалба, следва да се компенсира от продължаващото нарастване на производителността.

 

Изтегли публикацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне на това прес-съобщение : Френските компании през 2019: Броят на к... (354,05 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English