Новини и събития
16/10/2015
Корпоративни новини

Форум “Българският износ – тенденции и перспективи”

Форум “Българският износ – тенденции и перспективи”

Събитието се проведе за първи път тази есен в София. Фокус на новата инициатива на Виа Експо беше интернационализирането на българския малък и среден бизнес, което в съвременната икономическа реалност е съществен мотив за подобряване конкурентоспособноста на фирмите и разширяване на пазарните им позиции.
Форматът „Конференция – Изложение” предостави полезна информация на компании от България за реални възможности и перспективни ниши в различни географски региони, стратегии за ефективен износ, изгодно кредитиране, застраховане на експортни кредити и др.

 Участниците във форума бяха запознати как да подобрят своите експортни планове и как по-успешно да завладяват чужди пазари. Темите включваха изключително полезна бизнес, правна, митническа и данъчна информация; препоръчителни форми на сътрудничество с чуждестранни партньори. Бе обърнато внимание на професионалното развитието на специалистите в областта на износа.

 

Милена Виденова, управител на Кофас за България, презентира на тема Експорт и управление на кредитния риск.

 

По данни на Министерството на икономиката през юни 2015г. износът се увеличава с 9%, а вносът с 6% на годишна база. Това се дължи особено на ръста в износа към основните търговски партньори на българския бизнес – ОИСР, Германия, Италия, Италия, Турция, Румъния и др.
Значителното подобряване на Еврозоната през миналата година и първата половина на 2015г. също оказват положително влияние в тази посока. Същевременно средата е трудна и предизвикателна с троен ръст на междуфирмената задлъжнялост в страната и високата цена на финансирането. Същевременно през експортните компании се откриват нови възможности – несъстоятелността и междуфирмената задлъжнялост в Централна и Западна Европа намаляват, Еврозоната се възстановява.

"За всяка компания, особено за износителите, е важно да оцени рисковете и да бъде внимателна при сключването на нови търговски договори за износ, стартиране на работа с нови партньори от чужбина и навлизането на нови пазари. Кофас е международен застраховател на кредитен риск от 1946г., който оперира в България от 21 години. Дългогодишният ни опит и експертиза ни позволяват да изготвяме разнообразни анализи на бизнеса по страни, сектори и региони", коментира Милена Виденова.

Като международен застраховател и доставчик на услуги по бизнес информация и събиране на вземания с богат опит, Кофас сподели полезни практически казуси и съвети за правилното управление на търговския кредитен риск на компаниите, както информация за решенията, които предлага за малкия, така и за големия бизнес. Кофас представи своите най-нови и гъвкави застрахователни решения.

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English