Новини и събития
07/12/2018
Държавен риск и икономика - изследвания

Фармацевтечната индустрия в Русия - Ноември 2018

Фармацевтична индустрия - Русия

Руският пазар за фармацевтични продукти заема 14-то място в света, според доклад на Делойт, който разглежда тенденциите във фармацевтичните пазари за 2018 г. Търговският пазар отговаря за 73% от стойността и 85% от обема, като покупките на пазара на обществени поръчки са финансирани от държавата или от болниците. Глобалният пазар се състои от 64% генерични и 36% оригинални лекарства в стойностно изражение (2017, DSM), съответно 88% и 12% от обема. Лекарствата с рецепта отговарят за 64% от стойността, но само за 43% от обема. Секторът на държавните поръчки отговаря за 94% в парично изражение. В аптеките те съставляват 50% от стойността на продажбите и 32% от обема.

Изтегляне на това прес-съобщение : Фармацевтечната индустрия в Русия - Но... (684,16 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

Country Manager
42 Petar Parchevich str.
1000, Sofia
BULGARIA
Tel.: 359 2 821 37 71
mail: plamen.dimitrov@coface.com 

Нагоре
  • Bulgarian
  • English