Новини и събития
26/01/2015
Държавен риск и икономика - изследвания

Глобалната Кофас конференция за управление на риска: предвиждане за трудно възс

Глобалната Кофас конференция за управление на риска: предвиждане за трудно възстановяване на икономиките
Предстои възстановяване на глобалната икономика, но то ще е трудно и съпътствано от множество рискове. Това е основният извод от проведената наскоро в Париж глобална конференция на Кофас по управление на риска.

Както вече беше обявено, на 23 април в България ще се проведе третата регионална такава конференция на Кофас, която се очаква отново да събере много влиятелни представители на управлението и бизнеса и да даде полезни решения за устойчивост и растеж. Презентациите и дискусиите в нея ще са свързани основно с управлението на риска в условия на волатилен енергиен пазар и бъдещето на европейския банков надзор в страната ни – въпроси, които влияят много върху бизнеса в момента.

 

На конференцията в Париж също така беше обявено, че растежът на световната икономика продължава да следва тенденция на умерено ускоряване: +3,1% през 2015 г., след +2,8% през 2014 г. и +2,7% през 2013 г. Леки подобрения се очакват както в развитите страни (от + 1,7% през 2014 г. до + 2,1% през 2015 г.) така и в развиващите се страни (от + 4,2% до +4,3%).

 

Развитите страни: сигурно, но крехко възстановяване

 

Кофас е умерено оптимистичен в своята оценка на рисковете в развитите страни. Високият ръст в САЩ (+2,9% през 2015 г.) се базира на увеличеното вътрешно търсене и на своеобразен индустриален ренесанс. Пример за това е автомобилната промишленост, където компаниите вече работят с 90% от капацитета си. Стоманодобивната индустрия остава единственият сектор, където рисковете все още се смятат за високи, докато химическата, текстилната, транспортната и автомобилната промишлености получават оценка „умерен риск” – най-добрата в барометъра за секторния риск на Кофас.

 

Подобрението в Европа е доста по-бавно: в Еврозоната се очаква ръстът да достигне 1,2% пред 2015 г., при +0.8% през 2014 г. и -0.4% през 2013 г. След последното покачване на оценките на Испания, Германия и Австрия, Кофас обявява още едно подобрение: оценката B на Португалия вече е с положителна перспектива. Във Франция и Италия също се отчита подобрение на финансовото състояние на компаниите, очаква се повишаване на маржовете на френските компании до 31.1% в края на 2015 г., тоест на същото ниво, както през 2009 г. Въпреки това, компаниите ще останат предпазливи по отношение на решенията за инвестиции заради слабия растеж и ниската инфлация, както и поради нарастващите политически рискове в еврозоната. В Европа задържането на пари в брой е в основата на създадената среда със слаб растеж и ниска инфлация. Всъщност, все още тежкото бреме на държавния и частния дълг означава, че съществена част от приходите се използват за погасяване на дългове. Въпреки това отрицателна инфлация, причинена от това слабо търсене, води до повишаване на реалната стойност на дълга. В този контекст действията на ЕЦБ са от решаващо значение да успокоят компаниите и домакинствата и за да се избегне дефлационна криза. Това обаче няма да е достатъчно, за да даде силен тласък на инвестициите в реалната икономика.

 

„След кризите на суверенитета, Европа вече е откри точно обратния риск: когато запазването на дълг значително влияе върху възстановяването и подхранва дефлационното напрежение. Ръстът е възпрепятстван и от геополитическите събития с все още несигурни резултати, най-вече на кризата между Русия и Украйна, която влияе върху морала на компаниите. На последно място, появата на политически риск в Европа се отразява върху доверието”, коментира Ив Злотовски, главен икономист на Кофас.

 

Развиващите се страни: завръщане на обичайните кризи с редки изключения

Докато растежът им остава като цяло стабилен, развиващите се страни страдат от връщането на обичайните кризи, свързани с изтичане на капитали. Волатилността при шест от нестабилните от 2009 г. валути – на  Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, Южна Африка и Русия – е добра илюстрация на това. Комбинацията от забавяне на икономическия растеж и повишаване на частния дълг накара Кофас да понижи оценките на няколко страни. Последно това се случи с оценката на Турция, която беше променена на B, и на Русия – на C. Независимо от това, следва да се отбележи, че докато компаниите са изложени на риск, кризи от системен характер вече не са правило в развиващите се страни. Банките са по-силни, а публичните финанси са стабилни. Венецуела и Аржентина бяха специално тествани през 2014 г. за основни рискове на външната ликвидност.

 

Въпреки това, при няколко страни се очертават благоприятни тенденции. Виетнам, чиято оценка C вече е съпроводена от положителна перспектива, стабилизира валутния си курс. Търговията в страната се активизира (както се вижда от динамиката на износа на електронни продукти) и страната привлича чуждестранни инвестиции, особено корейски, въпреки трудната бизнес среда. Кофас повиши също и оценката на Шри Ланка до B, тъй като след края на войната през 2009 г. растежът е стабилен, а бюджетният дефицит намалява.

Изтегляне на това прес-съобщение : Глобалната Кофас конференция за управ... (140,29 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English