Новини и събития
01/06/2015
Държавен риск и икономика - изследвания

България със един от най-големите спадове на фалитите в региона

България със един от най-големите спадове на фалитите в региона
  • Броят на компаниите в несъстоятелност в България намалява приблизително с 23%.           
  • Средно за страните от ЦИЕ спадът е с 0,5% през 2014 г. спрямо 2013г., като този процент варира по страни.
  • В несъстоятелност с най-голям дял остават компаниите от сектор търговия
  • Като сектори в развитие докладът посочва: ИТ, рибарство, фармацевтичен сектор, химикали и химически продукти, аутсорсинг.

2014 г. бележи обрат в повечето страни от ЦИЕ според доклада за несъстоятелността на Кофас. Средните нива на БВП в страните нарастват от 1.3% през 2013 г. до 2.5% през 2014 г. Двигателят на икономиките  е вътрешното търсене, а някои от тях намаляват инфлацията дотолкова, че тя преминава в дефлация.

 

Това са актуалните тенденции, след последните турболентни години за компаниите в Централна и Източна Европа, през които икономиките им претърпяха увеличение в ръста на безработицата и  рецесия  в  основния им финансов партньор – Еврозоната.„Въпреки предполагаемото увеличение от 2.7% на БВП, считаме, че отрицателната тенденция при несъстоятелностите ще продължи, тъй като е нужно време, за да вземем максимума от икономическото възстановяване”, обясни Грегор Шилевич, икономист на Кофас за Централна и Източна Европа.   

 

Несъстоятелността в България – поводи за оптимизъм

Силните сектори в България са ИТ, рибарство, фармацевтичен бизнес, производството на химикали и химически продукти и аутсорсингът, а слабите - търговия на едро и дребно, недвижими имоти и специализираните операции, свързани с тях, както и строителните дейности. Ситуацията в страната остава динамична за много сектори, но осезаемо подобрение има в търговията и в преработващата промишленост.

 

В България развитието е положително. Спадът в несъстоятелността е с22.8% на годишна база за изминалата година и това е обрат, който не сме виждали от години. В Румъния положението е подобно – спадът е с 27.9% на годишна база за 2014 г. спрямо данните от 2013 г. ”- обяви Милена Виденова- управител на Кофас за България.

 

Според Кофас компаниите във финансово затруднение са и компаниите, които най-често биват обявени в несъстоятелност. Основните причини за финансовите им затруднения остават високите нива на задлъжнялост и по-малкото възможности за финансиране. Най-големите компании в страната, обявени в несъстоятелност през 2014 г., са от секторите строителство, инфраструктура и недвижими имоти.

 

Рисковете, които остават пред компаниите, са сложната геополитическа обстановка в Русия и финансовото състояние на Гърция, но подобрението на макроикономическите показатели в страната и спадът на цените на основни суровини ще подпомогне развитието на българските компании.

 

На този фон Кофас препоръчва на българските фирми няколко основни превантивни мерки, които да им позволят да запазят доброто си финансово здраве. Сред тях са усъвършенстване на управлението на рисковете от неплащане, покриването на целия цикъл по управление на търговски кредитен риск и фокус върху превенцията на рисковете.

 

Смесени сигнали в общ план

В повечето страни от ЦИЕ компаниите се възползват от подобрената ситуация на пазара на труда, растящите възнаграждения, ниската инфлация и ниските цени на петрола. Полша, най-голямата икономика в региона, е с едно от най-ниските равнища на несъстоятелност – едва 823 компании. Спад на  несъстоятелността се вижда също и в Сърбия и Хърватска, а в държави като Словакия несъстоятелността нараства незначително.

 

В същото време несъстоятелността отбелязва ръст в Чехия, Украйна, и Балтийските страни. Това се дължи на значителната експортна зависимост на тези страни от Русия, която през август 2014 г.  наложи ембарго върху месото, рибата, плодовете, зеленчуците и млечните продукти от ЕС, САЩ, Австралия, Канада и Норвегия. Силен ръст на несъстоятелностите бележат и държави като Словения и Унгария.

 

 

изтеглете тази публикация

 

  • Въведение
  • Несъстоятелности в ЦИЕ за 2014г.
  • Фокус по страни
  • Заключение

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Изтеглете тази публикация

Изтегляне на това прес-съобщение : България със един от най-големите спад... (360,12 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English