Новини и събития
06/07/2023
Държавен риск и икономика - изследвания

Азия: компаниите срещат по-малко забавяния на плащанията в последното ни проучва...

Азия: компаниите срещат по-малко забавяния на плащанията в последното ни проучване

Проучването на корпоративните плащания в Азия, проведено от Coface между ноември 2022 г. и април 2023 г., дава представа за развитието на платежното поведение и практиките за управление на кредити на около 2300 компании в Азиатско-тихоокеанския регион. Анкетираните са активни на девет пазара (Австралия, Китай, Хонконг, Индия, Япония, Малайзия, Сингапур, Тайван и Тайланд) и 13 сектора.

 

Проучването разкри, че като цяло по-малко фирми са отчели просрочени плащания през 2022 г. Всъщност делът на компаниите, отчитащи просрочени плащания, е спаднал до 57% през 2022 г. - най-ниското ниво от 10 години - от 64% през 2021 г. Въпреки това, продължителността на забавянията на плащанията в целия Азиатско-тихоокеански регион се увеличи значително, тъй като предприятията бяха по-рестриктивни с кредитните условия на фона на агресивни увеличения на лихвите, по-строги финансови условия и по-висока инфлация. Средното забавяне на плащането се удължи от 54 дни през 2021 г. на 67 дни.

По сектори, седем от тринадесетте сектора в проучването, регистрират по-дълги средни забавяния на плащанията. Просрочените плащания са се увеличили най-много в търговията на дребно (+15 дни), фармацевтичната индустрия (+10,5 дни) и енергетиката (+10 дни). Секторите на енергетиката и строителството отчетоха най-голямо средно забавяне на плащанията от 77 дни. От друга страна, хранително-вкусовата промишленост и текстилът отбелязаха най-кратки забавяния на плащанията със спад от 60 дни през 2021 г. на 52 дни през 2022 г.

 

Според опита на Кофас, 80% от просрочените плащания, по-големи от 6 месеца (свръх дълги забавяния на плащанията /ULPDs), никога не се изплащат. Поради това, възникват рискове за паричните потоци, когато тези ULPD представляват над 2% от годишните приходи на компанията.

Проучването показва спад в дела на респондентите, изпитващи ULPD, надхвърлящи 2% от годишните им приходи, спадайки от 34% през 2021 г. на 26% през 2022 г. Въпреки подобрението в повечето азиатски страни, ситуацията в Австралия е различна като съотношение на респондентите с такива ULPD се увеличиха от високо ниво от 56% през 2021 г. до 63% през 2022 г. Малайзия също е изправена пред нарастване на риска на паричните потоци, като процентът се повишава от 0% през 2021 г. до 26%. Като цяло ситуацията може да се влоши през идния месец, тъй като корпоративните несъстоятелности се увеличиха в Япония, Корея, Австралия, Хонконг и Индия през първата половина на 2023 г.

39% от респондентите обясняват, че нарастващата цена на суровината е факторът, който е повлиял най-много на техните продажби и паричен поток през 2022 г. Други фактори са прекъсвания на операциите поради мерки за блокиране, водещи до недостатъчна работна сила (27%) и спад в търсенето ( 20%). Повишените цени на суровините, особено цените на енергията, високите лихвени проценти и тесните финансови условия, както и слабото търсене в световен мащаб, се очаква да ограничат бизнес активността през 2023 г.

Перспективите за 2023 г. изглежда са се подобрили, като 77% от респондентите очакват икономическият растеж да се подобри през 2023 г. Компаниите от Индия и Тайланд са най-оптимистичните икономики с 92% (+9,4 пункта спрямо 2021 г.) и 86% (+5,6) от респондентите, които очакват по-висок растеж. Компаниите в Хонконг и Китай, където мерките за блокиране бяха премахнати едва в края на 2022 г., изразиха по-голяма увереност в по-голям икономически растеж за 2023 г., като делът се увеличи с 23,7 процентни пункта до 77% в първите и с 16,3 процентни пункта до 84% във вторите.

 

Economic growth graph

 

„Това последно проучване отразява подобрение в платежния опит за компании в Азия през 2022 г. Въпреки това, продължаването на войната в Украйна, ескалиращото технологично съперничество между САЩ и Китай, пониженото търсене на пазарите в САЩ и Европа, високата инфлация и агресивните лихвени проценти скоковете, които допринесоха за по-строгите парични и финансови условия, ще продължат да тежат на азиатските потребители и бизнеса през 2023 г. Coface прогнозира, че икономическият растеж в Азия ще се ускори само леко с 4,5% през 2023 г." , уточнява Бърнард Ау, Главен икономист на Кофас за Азиатско-тихоокеанския регион.

 

Изтеглете пълната ни публикация, тук:

 

cover
Изтегляне на това прес-съобщение : Азия: компаниите срещат по-малко забав... (320,49 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English