bul-BU

ПРАВНО ИЗВЕСТИЕ

Този уебсайт е публикуван от Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), дружество с ограничена отговорност с регистриран капитал от 137 052 417,05 €, чийто централен офис се намира на 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, и е регистрирано в Nanterre RCS (търговски регистър) под номер B 552 069 791.
Този уебсайт се хоства от Telehouse Int Corporation Europ Limited, 137 bd Voltaire, 75011 Париж.
ДДС номер в рамките на общността: FR54552069791
 
Тел.: 33 (0) 1 49 02 20 00 и-мейл адрес: communication@coface.com
Адрес за кореспонденция: бул. Джеймс Баучер 76А, Бизнес център Hill Tower – 1407 СОФИЯ – БЪЛГАРИЯ
 
Мениджър на публикациите: Xavier DURAND, Главен Изпълнителен Директор
Мениджър локален Интернет сайт: Тодор ЦВЕТАНОВ, Мениджър комуникации България
 
Coface, в качеството си на застрахователна компания, е одобрена и контролирана от френския Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Париж).
 
С достъпа и разглеждането на този уебсайт вие приемате това правно съобщение.
 
Съдържание на уебсайта и наличност на информация:
 
Този уебсайт включва информация относно Coface и продуктите, които тази компания предлага.
 
Тази информация е само за информационни цели и не трябва да се счита за имаща договорна стойност.
 
Coface полага всички усилия, за да гарантира, че информацията, публикувана на този уебсайт, е точна и актуална, и си запазва правото да коригира съдържанието по всяко време и без предупреждение. Coface обаче не може да гарантира, че информацията е пълна или че не е била променена от трета страна (проникване, вирус).
 
Coface не поема отговорност за каквито и да било щети, загуби или разходи от всякакъв вид, произтичащи от достъпа до и/или използването на този уебсайт или информацията, съдържаща се в него.
Coface се задължава да положи всички усилия, за да направи и поддържа достъпни всички услуги, налични на този уебсайт.
 
Coface не носи отговорност в случай на настъпване на някое от следните обстоятелства:
  • временно прекъсване с продължителност от няколко минути за актуализиране на определени файлове;
  • оперативен проблем или временно прекъсване на тези услуги извън нашия контрол, особено в случай на прекъсване на електрически или телекомуникационни услуги;
  • временно прекъсване на услугите, когато е необходима разработка или поддръжка;
  • повреда или дисфункция на интернет мрежата при предаване на съобщения или документи.
Интелектуална собственост

Всички компоненти на този уебсайт (по-специално текст, графики, лога, снимки и друго визуално съдържание или звуци), заедно с техния дизайн и оформление, са собственост на Coface.
 
Coface разрешава достъпа и използването на този уебсайт само за строго лични цели.
Всяко възпроизвеждане, представяне, разпространение, извличане, изцяло или частично, на който и да е от елементите, появяващи се на този уебсайт, на какъвто и да е носител или чрез какъвто и да било процес, както и продажба, препродажба или прехвърляне на трета страна, по какъвто и да е начин мода, е забранено, освен ако не е изрично разрешено предварително от Coface. Неспазването на тази забрана представлява фалшификат, който може да доведе до гражданска и наказателна отговорност за фалшификатора.
 
Други отличителни знаци, по-специално корпоративни имена, търговски наименования, имена на марки и имена на домейни, възпроизведени на уебсайта, са собственост на Кофас или трети страни. Всяко възпроизвеждане без изрично разрешение може да повлече отговорността на неговия автор.
 
Защита на данни
 
Coface се ангажира със защитата на личните данни, които събираме и обработваме, със строги политики, контрол и надзор на съответствието, за да гарантира, че данните се съхраняват и използват по подходящ начин, както е описано в нейната Декларация за поверителност на данните, налична в раздела за лични данни.
 
Бисквитки
 
Когато посетите този уебсайт, бисквитка може автоматично да се инсталира в софтуера на вашия браузър. За повече информация, моля, прочетете нашата политика за бисквитки.
Хипертекстови връзки
 
Този уебсайт включва хипертекстови връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни. Coface не носи отговорност за какъвто и да е резултат след използването на тези хипертекстови връзки.
 
Създаването на хипертекстова връзка към уебсайта на Coface е предмет на предварително съгласие на Coface.
 
Сигурност
 
Ваша е цялата отговорност да предприемете всички необходими мерки, като например използване на актуален антивирусен софтуер, за да защитите вашите данни и/или софтуер и/или хардуер от заразяване с вируси.
Coface отхвърля всякаква отговорност за щети, които може да понесете в случай на заразяване с вирус.
Нагоре
  • Bulgarian
  • English