bul-BU

Отказ от отговорност

Правила и условия
Сайтът "coface.bg" се управлява от клона на Кофас в България (пощенски адрес: ул. "Петър Парчевич" 42, 1000 София, клон България). Настоящото известие определя условията за достъп и използване на уебсайта на coface.bg (наричан по-долу "уебсайт"). Моля, прочетете внимателно тези условия и условия, преди да използвате този уебсайт. Използвайки сайта, Вие приемате тези условия. Ако не искате да сте обвързани с тези условия, не трябва да използвате сайта.
 
Съдържание
Клонът на Кофас в България е предприел всички разумни стъпки, за да гарантира, че информацията на уебсайта е точна и пълна и не съдържа подвеждаща информация. Въпреки това, ние не можем да гарантираме точността на тази информация. Клонът на Кофас в България си запазва правото да актуализира или коригира информацията, предоставена на уебсайта, или да прави подобрения и / или промени в продуктите и / или програмите, изброени на уебсайта, по всяко време без предизвестие.
 
Ще положим всички разумни усилия да използваме подходящите технически средства, за да предотвратим разпространението на вируси или други вредни програми. Въпреки това, като се има предвид структурата на Интернет и скоростта на неговото развитие, ние не можем да гарантираме, че в този сайт липсват вируси или други елементи със заразяващи или разрушителни свойства. Трябва да правите редовни резервни копия на Вашите данни, преди да се свържете с Интернет, и трябва да инсталирате подходящ антивирусен софтуер.
 
Клонът на Кофас в България НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ ИЛИ НЕПРЕКИ ЗАГУБИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ. В ДОПЪЛНЕНИЕ, НИЕ НЯМА ДА ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТТА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО(НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО)  НЕНАЛИЧНОСТ НА САЙТА ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ГРЕШКИ ПРИ ОПЕРАЦИЯТА С НЕГО.
 
Използване на сайта
С настоящото се съгласявате да използвате този уебсайт за законни цели и по такъв начин, че да не бъдат засегнати или ограничени използването на сайта и потребителския опит с него на трета страна. Вие се съгласявате да не прехвърляте на сайта никаква информация или друго съдържание, което е или може да бъде неточно, клеветническо, обидно или в нарушение на нашите права или да навреди на софтуера или работата на сайта.
 
Права
Елементите, съдържащи се в този уебсайт (включително, но не само информация, текст, изображения, звуци, лога и като цяло всякакъв вид данни, наричани по-долу "елементи") и самата интернет страница са обект на законодателство за интелектуална собственост и базите данни.
Можете да изтегляте отделни елементи само за лична употреба, при условие че спазвате всички съответни предписания за авторско право и други права на собственост и не променяте или модифицирате такива известия.
Нямате право да извличате, да използвате повторно, възпроизвеждате, представяте или модифицирате елементите, изцяло или частично, за извършване на публични изявления или за други търговски цели без нашето предварително изрично съгласие. Ако такова съгласие не бъде поискано или получено, ние си запазваме правото да използваме всички налични наказателни и граждански средства за защита на нашите права.
 
Интелектуална собственост
Търговските марки и лога, съдържащи се на сайта, са ценна интелектуална собственост на Клона на Кофас Бългалия и трети страни. Използването на тези търговски марки и лога е забранено без предварителното изрично съгласие на клона на Кофас България, или третата страна, която притежава интелектуалната собственост.
Линкове
Всяко създаване на хипертекстова връзка с този уебсайт или повторно използване изцяло или частично на елементи от уебсайта - например, пресъздаването на този уебсайт - е предмет на нашето предварително изрично съгласие, което можем да отменим по всяко време и по наша преценка. Запазваме си правото да изискаме прекратяване на всички неодобрени връзки с този уебсайт.
 Всички връзки, предоставени от Клона на Кофас в България на други уебсайтове, са предоставени само с информационна цел и не представляват препоръка на Клона на Кофас в България за продуктите или услугите, представени на тези сайтове. Тези връзки трябва да се използват изцяло на свой собствен риск, а Клона на Кофас в България не поема никаква отговорност за съдържанието или използването на такива уебсайтове или за информацията, съдържаща се в тези сайтове.
 
Декларация за поверителност
Можете да въвеждате лични данни на този уебсайт. Допълнителна информация за събирането и използването на лични данни е предоставена в нашата декларация за поверителност.
 
 
ОБЩО споразумение
Ние си запазваме правото да променяме тези правила и условия по всяко време. Ако използвате сайта след огласяването на променените условия, ще се счита, че сте приели променените условия без възражения.
 
Приложимо право
Тези условия на ползване се уреждат от българското законодателство.
 
Декларация за поверителност
 
Сайтът "coface.bg" се управлява от Клона на Кофас в България (пощенски адрес: Петър Парчевич 42, 1000 София, България, наричан по-нататък Клона на Кофас в България). Настоящото известие определя условията за достъп и използване на уебсайта на coface.bg (наричан по-долу "уебсайт").
 
Потребителите и посетителите на този уебсайт, както и Клона на Кофас в България следват разпоредбите на Общия регламент за защита на данните GDPR (EU) 2016/679.
 
Нашият сървър автоматично регистрира името на домейна и адреса на електронната поща (където е възможно) на всички потребители и посетители на този сайт. Ние използваме така наречените „бисквитки“, за да предупреждаваме посетителите за нови области, които биха могли да представляват интерес за тях, и да събираме информация за използването на нашия сайт. Това ни позволява да подобрим потребителдкото си обслужване и предотвратява злоупотребата с безплатните ни оферти или индикативни оферти.
 Google Analytics
Google Analytics е инструмент за анализ на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им взаимодействат с техните свойства. Този инструмент може да използва набор от бисквитки, за да събира информация и да докладва статистическите данни за употребата на сайта, без да идентифицира персонално индивидуалните посетители на Google. Научете повече за бисквитките, използвани от Google Analytics и личните данни. 
 
Валидност:
__utma - 2 години от пускането /актуализацията
__utmb - 30 минути от пускането/актуализацията
__utmc - при напускане
__utmz - 6 месеца от пускането/актуализацията
 
Език
Бисквитката се използва за запомняне на езиковите предпочитания на потребителя. (Валидност: 1 година от пускането/актуализацията)
 
Addthis
Coface включва линкове предоставени AddThis. Бисквитките пуснати от AddThis се използват за запаметяване на настройки свързани с AddThis услугата и за събиране на информация за линковете споделени в сайтовете на социалните мрежи. Научете повече за AddThis.
 
Контрол на бисквитките
Тези бисквитки служат за съхранение на съгласието на потребителя за бисквитките използвани от Кофас. Те също предотвратяват появата на съобщението при вече дадено съгласие и позволяват на потребителя да вижда дали са дали такова съгласие в миналото. Научете повече за контрола на бисквитките.
 
Ние запазваме имейл адресите на потребителите, които комуникират с нас по имейл, като също така записваме друга информация, която е доброволно предоставена от потребителите или получена по друг начин.
 
Данните, които събираме се използват за подобряване съдържанието на сайта и предоставяне на потребителите и/или абонатите информация за подобрения нашия уебсайт. Тези данни не се предоставят на трети страни зили разпространявани за търговски цели на други организации.
Възможно е да изполваме гореспоменатите данни за нови цели, неупоменати предварително в тази правна информация. Ако нашите информационни практики се променят в бъдеще, ние ще публикуваме тези промени на нашия сайт. Подробна информация за употребата на вашите данни е предоставена на нашия уебсайт и вие трябва да проверявате информацията периодично.
 
Ако считате, че този уебсайт не следва заявената информационна политика можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: office-bg@coface.bg
Нагоре
  • Bulgarian
  • English