bul-BU

Издател

КОМПАНИ ФРАНСЕЗ Д` АСЮРАНС ПУР ЛЬО КОМЕРС ЕКСТЕРИОР СА – КЛОН БЪЛГАРИЯ
ул. Джеймс Баучър № 76А, Бизнес Център Хил Тауър
Телефонен номер: 359 (2) 821 37 35
Факс .: 359 (2) 920 71 50
e-mail: office-bg@coface.com
ЕИК: 200325896
 
КОФАС СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Джеймс Баучър № 76А, Бизнес Център Хил Тауър
Телефонен номер: 359 (2) 821 37 35
Факс .: 359 (2) 920 71 50
e-mail: office-bg@coface.com
ЕИК 200306885
 
Дружество-майка:
Compagnie francaise d'assurance
pour le commerce exterieur
1, place Costes et Bellonte
FRANCE
T. +33/1/49 02 20 00
 
Собственик на сайта:
Coface
 
Компетентен надзорен орган:
Autorité de contrôle prudentiel
61 rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09
FRANCE
 
Основни бизнес дейности:
Застраховане на кредитен риск, Информация, Събиране на вземания
 
Отговорен за този уебсайт:
Можете да изпратите Вашите предложения за този уебсайт на:
kalina.leontieva@coface.com
 
Отказ от отговорност
Нагоре
  • Bulgarian
  • English