Новини и събития
13/04/2018
Корпоративни новини, Държавен риск и икономика - изследвания

Конференцията на Кофас за управление на риска: изискванията за сигурност нараст

В началото Деклан Дали, изпълнителен директор на Кофас ЦИЕ говори за динамиката в съвременния бизнес и необходимостта от по-добро и активно управление на рисковете. В приветствието си Милена Виденова, управител на Кофас България, специално подчерта ролята на ролята на Кофас и на кредитните застрахователи в среда на дигитализация и автоматизация – да съдействат за оценка на рисковете за бизнеса, което ще доведе до тяхното по-ефективно управление.

 

 

 

В специалната секторна презентация тя отбеляза: „Най-перспективните сектори за Регион Централна и Източна Европа включително и за България са фармация, автомобилна индустрия и информационни технологии, а най-рискови остават строителство и транспорт“. В прегледа на рисковете по страни Грегорж Шилевич, регионален икономист на Кофас груп отбеляза, че в глобален мащаб има възстановяване, но рисковете остават – особено тези, свързани с потенциална търговска война. В Европа трудовият пазар продължава да бъде съществено предизвикателство пред компаниите.

 

В три панела и няколко пленарни лекции участниците отбелязаха, че дигитализацията и автоматизацията в никакъв случай няма да измести или замести човешкия фактор във финансовата сфера, просто ще улесни и оптимизира работата. Сигурността при това би трябвало да бъде гарантирана напълно, което се доказва и от скорошните проблеми с нерегламентираното използване на лични данни. Тук идва и ролята на блокчейн, на споделената икономика и споделените ресурси. Това има значителен потенциал, тъй като е свързано със свобода на действие, повече прозрачност и по-малко ресурси, но сигурността също трябва да бъде гарантирана, а рисковете – добре управлявани. Някои от участниците отбелязаха, че тук и държавата има важна роля, като оказва подкрепа по отношение не само на развитието на иновациите, но и на гарантирането на стабилността.

 

 

В презентацията си Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП специално подчерта, че дигитализацията и автоматизацията са възможност за бизнеса да направи преоценка на кадрите си, като ще останат най-производителните. Асен Великов, Член на УС и Финансов директор на Виваком, доразви тези теми, като отбеляза, че при сегашните технологии около 50% от задачите, извършвани от хора може да се автоматизират, но само 5% от дейностите могат да се автоматизират изцяло. Това е свързано с промяна в начините, по които се осъществява дейност, а също и професиите и специализациите.

 

 

Китай и Индия са достатъчно перспективни пазари, но към тях трябва да се подхожда внимателно. Успехът за българските износители по отношение на тези страни минава през отлично познаване на средата и потребителите и обединени усилия. Участниците отбелязаха сериозните шансове, които имаме, но и съпътстващите рискове. „Чрез подкрепата на държавата и създаване на обединен национален бранд, можем да навлезем успешно на големи пазари като Индия и Китай, а и на други“ – обобщи Цветелина Николова, управляващ директор на Катаржина Естейт и Платинум брандс.

 

Конференцията на Кофас по управление на риска събра около 200 представители на бизнеса и институциите, които дискутираха теми, свързани с глобалните процеси, финансовия мениджмънт, рисковете, перспективните и губещи сектори в икономиката и други. Събитието се проведе с партньорството на Катаржина Естейт, Димирома груп, Виваком, Julius Meinl и минерална вода Балдаран. Бедийни партньори бяха Bloomberg TV, сп. Мениджър, сп. Икономика, сп. Логистика, Business Club, Твоят Бизнес, economy.bg, money.bg, economic.bg, SeeNews и Предприемач.

Контакт


Milena VIDENOVA

Country Manager
42 Petar Parchevich str.
1000, Sofia
BULGARIA
Tel.: 359 2 821 37 35
mail: milena.videnova@coface.com

Нагоре
  • Bulgarian
  • English